Logo SP nr 3

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej.
Informacja dla rodziców i uczniów.

 1. Sprawdzian zostanie przeprowadzony 1 kwietnia 2015 roku w godz. 9:00 – 12:30.
 2. Składa się z dwóch części.
  Część 1. będzie zawierała zadania z języka polskiego i matematyki. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 80 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu jest wydłużony – 120 minut.
  Część 2. będzie zawierała zadania z języka angielskiego. Rozpocznie się dla wszystkich uczniów o godzinie 11.45. Na rozwiązanie wszystkich zadań przewidziano 45 minut; w przypadku uczniów, dla których czas trwania sprawdzianu wydłużono – 70 minut.
  Do obu części sprawdzianu szóstoklasista przystępuje tego samego dnia. Pomiędzy częścią 1. a częścią 2. będzie krótka przerwa na odpoczynek.
 3. Każdy uczeń powinien mieć powinien mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. ważną legitymację szkolną) i okazać go, jeśli zostanie o to poproszony.
  Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania:
  a. na część pierwszą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz
  b. na część drugą – pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem.
  Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. W dniu 29 maja 2015 roku uczniowie poznają wyniki, jakie osiągnęli na sprawdzianie.
 5. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery ‎wyniki:
  • wynik z części pierwszej (wynik ogólny oraz szczegółowe wyniki z języka polskiego ‎ i matematyki),
  • wynik z części drugiej (z języka angielskiego).
 6. Uczeń może sprawdzić swój wynik po zalogowaniu w serwisie "ucznia i absolwenta" na stronie www.oke.poznan.pl
 7. Uczniowie, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpią do sprawdzianu 1 kwietnia 2015 roku, będą mogli to zrobić 1 czerwca 2015 roku.
 • Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 rozpoczyna się od dnia 2.03.2015 roku
  na Uniwersytecie Adama Mickiewicza

  10 uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego przyjęło zaproszenie Gimnazjum nr 12 w Poznaniu, Poznańskiej Fundacji Matematycznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UAM do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu matematycznego "Horyzonty Matematyki", który odbył się 20 marca 2015 roku. W Poznaniu niebo było bezchmurne i panowały bardzo dobre warunki do obserwacji zaćmienia Słońca. Po spotkaniu z astronomią nadszedł czas na matematykę. Celem konkursu było poszerzenie i popularyzacja wiedzy matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych oraz motywowanie nauczycieli do pracy z młodymi pasjonatami. Konkurs miał nietypową formę. Uczniowie nie musieli korzystać z dotychczas zdobytej wiedzy, a jedynie wysłuchać krótkiego wykładu. Nasi uczniowie poczuli sie jak studenci. Siedząc w sali, słuchali wykład, robili notatki, a następnie odpowiedzieli na pytania związane z zagadnieniem: Ciągi liczbowe. Spotkanie w auli uniwersyteckiej cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i ściągnęło 300 uczniów z województwa wielkopolskiego. Po części właściwej konkursu nastąpiła czterdziestopięciominutowa przerwa, w tym czasie uczniowie i ich opiekunowie pani Alicja Gawrońska i pani Iwona Domańska obejrzeli prezentacje tematycznie związane z matematyką przygotowane przez uczniów Gimnazjum nr 12 w Poznaniu. Przekaz informacji zachwycił naszych uczniów. Byli pod olbrzymim wrażeniem zdolności młodych twórców. Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody, które wręczył im Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UAM prof. dr hab. Jerzy Kaczorowski. Obecna edycja konkursu została objęta Honorowym Patronatem przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Było to niesamowite i niepowtarzalne spotkanie z królową nauk, która jest narzędziem uczącym umysł myślenia i ułatwiającym rozumowanie.
 • DZIEŃ TALENTÓW

  "Talent jest to kawałek szlachetnego, lecz surowego metalu. Dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nadaje".

  Stanisław Staszic

  Choć od dawien dawna, pierwszy dzień wiosny kojarzył się wszystkim uczniom z wagarami, to w naszej szkole jest inaczej. Nikt nie myśli o wagarowaniu, gdyż nam jest bardzo wesoło, kolorowo i radośnie. Tegoroczny dzień przebiegał pod znakiem humoru i dobrej zabawy a przyświecała mu myśl, iż zdrowy humor to umiejętność śmiania się z siebie razem z innymi, a nie śmianie się z innych (Jep Hostetler).

  20 marca cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, aby podziwiać koleżanki i kolegów, którzy wzięli udział w dniu talentów. Na scenie kilkudziesięciu młodych artystów, prezentowało swoje niezwykłe umiejętności. Tradycja ta kontynuowana jest od wielu lat. Zainteresowanie występami oraz liczba uczniów prezentujących swoje umiejętności przerosły oczekiwania organizatorów.

  Obchody Dnia Talentów należy uznać za bardzo udane. Wszystkim młodym artystom i pasjonatom życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że kolejny Szkolny Dzień Talentów będą okazją do odkrycia i prezentacji nowych uzdolnień oraz pasji.
 • Kolejne informacje dotyczące projektu CDEW

  II edycja projektu "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan" dobiega końca.

  Grupa pani Małgorzaty Garlińskiej zbierała informacje na temat życia oraz działalności zawodowej i społecznej pani Jadwigi Kurzawskiej i pani Marii Domicz.

  W związku z tym uczniowie przeglądali kroniki szkolne w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wlkp. oraz dostępne publikacje w Bibliotece Publicznej. Odwiedzili Klub Seniora, gdzie rozmawiali z panią Renatą Łąkowską, Anną Parużyńską oraz panią Seweryną Filipiak, z-cą przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przeglądali kroniki klubu oraz wysłuchali wspomnień seniorów o pani Jadwidze Kurzawskiej. W poszukiwaniu informacji udali się także do Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Pomocy nie odmówili uczniom członkowie rodzin wybranych postaci, którzy chętnie spotykali się z uczniami, przekazywali pamiątki rodzinne, dzielili się wspomnieniami. Uczniowie na bieżąco wykonywali dokumentację fotograficzną, przygotowując się do pełnego opracowania biogramów.

  Grupa pani Alicja Gawrońskiej opisuje postać ks. prałata Stanisława Goja oraz doktora Władysława Bąka. Uczniowie przeprowadzili wywiady dotyczące życia i działalności księdza: z panią Gabrielą Dopierała (dyrygentką chóru im. Czesława Czypickiego), panią Małgorzatą Michalską (zastępcą prezesa Stowarzyszenia "Z pomocy zrodziła się przyjaźń"), panem Bolesławem Kasprzakiem (prezesem Stowarzyszenia) oraz panem Markiem Wiecznym (kościelnym parafii p. w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie Wlkp.). W celu uzyskania informacji na temat pracy doktora Władysława Bąka uczniowie spotkali się z córką doktora, panią Jolantą Cyunczyk, panią Bronisławą Grzegorek (byłym pracownikiem szpitala) oraz panią Krystyną Paleczną (znajomą lekarza). Ponadto przeglądali kroniki szkolne oraz kronikę parafialną. Zwiedzili również Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Uzyskane informacje podczas spotkań, wywiadów oraz zdjęcia zostaną wykorzystane przy zapisywania biogramów opisywanych bohaterów.

  Ponadto wszyscy uczniowie chętnie brali udział w internetowej "Grze" sprawdzającej ich ogólną wiedzę o regionie, geografię i biologię Wielkopolski oraz wiedzę na temat lokalnych legend i podań.


 • 17 marca 2015 roku został rozstrzygnięty XI Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dla klas II i III, który był organizowany przez Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach.

  Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną oraz wyłonienie najlepszych "Mistrzów Ortografii".

  Wzięli w nim udział uczniowie klas II i III ze Szkół Podstawowych Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

  Konkurs ortograficzny składał się z dwóch części - dyktanda oraz testu na znajomość reguł ortograficznych. W trudnej rywalizacji mistrzami ortografii zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnościami ich zastosowania w praktyce.

  W gronie zwycięzców znaleźli się uczniowie naszej szkoły.

  I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii w kategorii klas drugich zdobyła:
  Olimpia Warkocka - uczennica klasy II b , wych. Beata Minta.

  I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii w kategorii klas trzecich zdobyła:
  Katarzyna Kubacka - uczennica klasy III b, wych. Danuta Wawrzyniak.

  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody książkowe. Nagrody zostały wręczone przez dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Marii Konopnickiej w Borzęciczkach mgr Irenę Bojanek, która pogratulowała zwycięzcom zajętych miejsc oraz podziękowała wszystkim uczniom za udział w konkursie.
 • Ogólnopolski Dzień Matematyki

  Ogólnopolski Dzień Matematyki - 12 marca 2015 roku wyznaczony został na Święto Matematyki, które zostało zapoczątkowane przez organizację World Education Games w 2007 roku. Wielkopolski Kurator Oświaty zachęcała nauczycieli do podejmowania działań edukacyjnych, dzięki którym Dzień Matematyki pokaże uczniom, że poprzez gry i zabawy matematyczne nauka może być przyjemna i radosna. Uczniowie naszej szkoły świętowali z Królową Nauk poprzez rozwiązywanie rebusów i różnych łamigłówek. Został podsumowany konkurs plastyczny dla uczniów klas czwartych "Układamy tangramy", w którym I miejsce zdobyła Gabriela Ulka (kl. IV a), II miejsce przypadło Kacprowi Oleszakowi (kl. IV b), a III miejsce – Maciejowi Gawrońskiemu (kl. IV a). Wręczono również nagrody uczniom klas piątych, którzy uczestniczyli w konkursie plastycznym "Matematyczny portret zimy". Byli to następujący uczniowie: Oliwia Gajewska (kl. V b) – I miejsce, Pola Pawlak (kl. V a) – II miejsce, Wiktoria Niemiec (kl. V a) – III miejsce. Nagrody w konkursach plastycznych ufundowała pani Ilona Krzyminska. Pani w-ce dyrektor szkoły Iwona Domańska przekazała uczniom okolicznościowy zegar z napisem „Czas na matematykę”. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z liczbą Pi, której święto obchodzone jest 14 marca. W 2015 roku Dzień Liczby Pi ma szczególne znaczenie. W tym roku data wraz z godziną 9 h 26 min 53 sekundy utworzą dziesięć początkowych cyfr ludolfiny (3 14 15 9 26 53). Taka sytuacja będzie za 100 lat.

  Ciekawostki dotyczące liczby Pi

  Liczba Pi jest liczbą niewymierną, określającą stosunek długości okręgu do długości jego średnicy.

  π = 3,14159265358979323846264338327950288419716939937510...

  Symbol π został pierwszy raz użyty w 1706 roku przez matematyka angielskiego Wiliama Jonesa. W powszechne użycie wszedł dopiero w połowie XVIII wieku po wydaniu Analizy L. Eulera. Najważniejszą w historii liczby π, prawdziwie przełomową datą był rok 1882, w którym matematyk niemiecki F. Lindemann wykazał ostatecznie, że liczba π jest liczbą przestępną. Liczba Pi nazywana bywa często "ludolfiną". Nazwa "ludolfina" pochodzi od imienia matematyka holenderskiego Ludolfa van Ceulena, który w 1610 roku obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 35 cyfr po przecinku.

  Mnemotechnika liczby Pi

  Zapamiętanie kilkunastu początkowych cyfr po przecinku w rozwinięciu dziesiętnym liczby Pi, nie jest sprawą łatwą, lecz tutaj matematyce przychodzi na pomoc poezja. Znane są wiersze, które bardzo prosto rozwiązują ten problem. Licząc litery w poszczególnych wyrazach otrzymujemy kolejne cyfry Pi. Liczba Pi weszła także do języka potocznego: "pi razy oko". Oto niektóre z wierszy i powiedzeń:

  Polska trawestacja wiersza rosyjskiego

  Kto z woli i myśli zapragnie
  Pi spisać cyfry, ten zdoła...

  Liczba Pi [Wiersz Wisławy Szymborskiej]

  Podziwu godna liczba Pi
  trzy koma jeden cztery jeden.
  Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe,
  pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy.
  Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem
  osiem dziewięć obliczeniem
  siedem dziewięć wyobraźnią,
  a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem
  cztery sześć do czegokolwiek
  dwa sześć cztery trzy na świecie.
  Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa
  podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne.
  Korowód cyfr składających się na liczbę Pi
  nie zatrzymuje się na brzegu kartki,
  potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze,
  przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo,
  przez całą nieba wzdętość i bezdenność.
  O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety!
  Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni!
  A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście
  mój numer telefonu twój numer koszuli

  rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro
  ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy
  obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr,
  w którym słowiczku mój a leć, a piej
  oraz uprasza się zachować spokój,
  a także ziemia i niebo przeminą,
  ale nie liczba Pi, co to to nie,
  ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć,
  nie byle jakie osiem,
  nieostatnie siedem,
  przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność
  do trwania.

  Wiersz ułożony podczas zmagań sportowych na Mundialu w Argentynie:

  Już i Lato i Deyna
  strzelili do bramki obcej
  dwa karne
  Lubański dostrzegł mistrza Szarmacha
  gdy on tak wypuścił cios szacha
  że zdobyć musi cel gry
  krzyknął Gol na Mundial Argentyna.
 • Warsztaty matematyczne
  połączone z turniejem szachowym, warcabowym oraz "3 x Happy"

  27 lutego uczniowie z klas IV i V wzięli udział w warsztatach matematycznych. Układali oni tangramy oraz przygotowali hasła o Matematycznym Zoo, zachęcające do uczenia się matematyki korzystając z zasobów portalu matzoo.pl. Członkowie kółka matematycznego prowadzonego przez Alicję Gawrońską będą ubiegać się podobnie jak w roku ubiegłym o otrzymanie certyfikatu Przyjaciela Matzoo. Ponadto został zorganizowany turniej "3 X Happy", w którym uczestnicy układali na czas łamigłówki Happy o różnym poziomie trudności. Uczniowie pod okiem pana Łukasza Mikołajczyka rywalizowali ze sobą w turnieju szachowym oraz warcabowym. Ponadto uczestnicy spotkania grali w grę planszową "Polowanie na Robale", w której wcielili się w role kurczaków walczących o jak najlepsze porcje robali znajdujące się na ruszcie.
 • Wyjazd na basen do Jarocina - 24.02.2015 r.
 • "Zwierzęta – przyjaciółmi człowieka"

  W poniedziałek, 23 lutego 2015 r. spotkali się w naszej szkole miłośnicy zwierząt. W pierwszej części spotkania dziewczyny zaprezentowały swoje zwierzątka domowe. Agnieszka opowiedziała o pielęgnacji koszatniczki, która czuła się wśród dzieci bardzo swobodnie. Kamila pokazała wiewiórkę burunduk i omówiła jej zwyczaje. W drugiej części spotkania uczniowie spotkali się z panią Joanną Garlińską, członkiem Krotoszyńskiego Oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, która zapoznała ich z działalnością Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krotoszynie. Pokazała prezentację ukazującą metamorfozy zwierząt, ich historie, problemy adopcji. Szczególnie wzruszyła wszystkich historia pieska Maksia, który uczestniczył w spotkaniu i od wszystkich domagał się głaskania. Na zakończenie uczestnicy spotkania wykonali prace na temat: "O czym marzy pies ze schroniska?"
 • Pierwsza pomoc,
  czyli
  "Ratujemy i uczymy ratować"

  19 lutego 2015 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie poświęcone nauce udzielania i wzywania pomocy. Na spotkanie zaproszono gości: pielęgniarkę szkolną, panią Donatę Lewandowicz oraz studenta medycyny, Adriana Szkudlarka. Podczas zajęć wykorzystano materiały otrzymane od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: fantomy, atrapy telefonów komórkowych, filmy instruktażowe oraz "Mój podręcznik do nauki pierwszej pomocy". Uczniowie mieli możliwość przeprowadzania pod fachowym okiem naszych gości resuscytacji na fantomach. Wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz książeczki, które zawierają najistotniejsze wiadomości na ten ważny temat.

  M. Garlińska, D. Wawrzyniak
 • Ferie zimowe!!!

  17.02.2015 r. nasza szkoła zorganizowała wyjazd dla dzieci do Aquaparku w Jarocinie. Celem wyjazdu było kształtowanie nawyków prozdrowotnych, wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych, wyposażenie uczestników wyjazdu w podstawowy zasób umiejętności ruchowych umożliwiających udział w pływaniu rekreacyjnym oraz wdrażanie do aktywnego i kulturalnego spędzania czasu wolnego. W drodze powrotnej dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami, a czas wspólnie spędzony na basenie był świetną zabawą dla wszystkich uczestników.
 • Karnawał niech żyje karnawał!

  W czasie ferii, 16 lutego 2015 roku w naszej szkole odbył się "Balik karnawałowy", w którym uczestniczyli uczniowie klas I - III oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Natomiast dzień później, 17 lutego 2015 r. uczniów klas IV-VI zaproszono na "Dyskotekę walentynkową". Wszyscy przy rytmach wesołej muzyki bawili się pod bacznym okiem swoich wychowawców. Podczas zabawy nie zabrakło konkursów przygotowanych przez członków RSU. Taniec parami na gazecie niejednego z uczestników konkursu rozbawił do łez. Uczniowie bardzo chętnie i wytrwale uczestniczyli w rywalizacji, zaś ich wysiłek został nagrodzony słodyczami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Radę Rodziców.

  Rada Samorządu Uczniowskiego
 • Finał akcji Wszystkie Kolory Świata już za nami

  13 lutego w Szkole Podstawowej nr 3 odbyła się impreza Wszystkie Kolory Świata. Akcja ta została ogłoszona przez UNICEF, a jaj ambasadorem została w tym roku Majka Jeżowska.

  Przez kilka miesięcy uczniowie naszej szkoły szyli laleczki, reprezentantów różnych państw świata. Uśmiechały się do nas Indianki, Hinduski, Chinki, Japonki, Murzynki, oczywiście Polki i inne Europejki. Nie zabrakło piłkarzy, kowbojów. Słowem przedstawiciele "wszystkich kolorów świata" zdobili nasze klasy. Do 13 lutego, kiedy to odbył się finał akcji. Nasze laleczki zdobyły nowych opiekunów, a pieniądze zebrane podczas imprezy zostały przekazane dzieciom z Sudanu Południowego. Kwota, która została zebrana przerosła nasze oczekiwania. Stało się to za sprawą rodziców, dziadków naszych dzieci oraz innych sponsorów, którzy nie żałowali pieniędzy na zakup maskotki. Podziękowania należą się również pani Danucie Szpakowskiej, pani Marzenie Domeńskiej - sołtys Czarnego Sadu oraz pani Wiolecie Stasiak, które zakupione laleczki przekazały dla dzieci z Domu Dziecka w Górze. Podwójna pomoc! Bardzo zaangażowane były dzieci – autorzy lalek, członkowie kółka humanistycznego, RSU. Samodzielnie prowadziły licytacje i z dumą odkładały zarobione pieniądze. Między licytacjami goście mogli podziwiać zdolności artystyczne naszych uczniów. Okazało się, że pomaganie może być przyjemnością. Rozpoczęliśmy ferie ze świadomością, że dzięki nam gdzieś daleko jakieś dziecko rozjaśni twarz uśmiechem. To naprawdę miłe uczucie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
 • Finał wojewódzki przed nami

  W lutym bieżącego roku w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Poznaniu odbył się etap rejonowy XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Swoje recytacje zaprezentowało dwoje uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego. W kategorii klas I – III Kacper Grochowicz z klasy II zaprezentował swoje zdolności aktorskie w prozie "Koszula w kratkę". Natomiast w kategorii klas IV – VI mistrzowską recytację wiersza Danuty Wawiłow, pt. "Wędrówka" przedstawiła Gabrysia Ulka z klasy IV b. Obydwie prezentacje zrobiły niemałe wrażenie na jurorach, dlatego nasi uczniowie zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego, gdzie swoje umiejętności przedstawią najlepsi z całego województwa. Jesteśmy dumni z sukcesu dzieci i trzymamy za nich kciuki na finale.

  Katarzyna Mikołajczak
 • "Drzwi otwarte"

  12 lutego w naszej szkole odbyły się "drzwi otwarte", podczas których przyszli uczniowie mogli poznać szkołę, w której od września rozpoczną naukę. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami powitani zostali przez panią dyrektor, a następnie zaproszeni na część artystyczną pt. "Ambaras w bajkowym lesie" przygotowaną przez uczniów klas trzecich. Po występie dzieci uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli a rodzice mogli wysłuchać prelekcji pt. "Moje dziecko idzie do I klasy" wygłoszonej przez specjalistów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krotoszynie. Możliwa była również konsultacja pedagogiczna i psychologiczna z pracownikami poradni. Rodzice zapoznali się również z prezentacją przybliżającą życie codzienne szkoły – zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne oraz szereg zajęć dodatkowych umożliwiających pełny rozwój dzieci jak również historię i tradycje szkoły. Podczas prezentacji rodzice mogli skorzystać z kawiarenki, a dzieci otrzymały słodkie upominki. Każdy z gości otrzymał folder promujący szkołę oraz wydanie gazetki szkolnej "Szkolne wieści Trójki – 3maj z 3". Rodzice wraz z dziećmi zwiedzili całą szkołę, tym samym mogli zapoznać się z salami lekcyjnymi i ich bogatym wyposażeniem zarówno w pomoce dydaktyczne jak i sprzęt audiowizualny, który uatrakcyjnia codzienną naukę. Mamy nadzieję, że zaproszeni goście miło spędzili to popołudnie poznając naszą szkołę i już we wrześniu spotkamy się ponownie!
 • Sukcesy uczniów w konkursie "Mój las"

  6 lutego 2015 roku w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie odbyło się uroczyste podsumowanie regionalnej edycji konkursu "Mój las" oraz wręczenie nagród i wyróżnień laureatom.

  W I kategorii wiekowej (klasy I-III) uczniowie wykonywali prace na temat: "Leśne skarby – dary lasu". W tej kategorii uczennica klasy I naszej szkoły – Natalia Paterek zajęła III miejsce. Opiekunem jest pani Ewa Dubisz.

  W II kategorii wiekowej (klasy IV – VI) uczniowie wykonywali opracowanie na temat: "Co wiem o pracy leśnika". W tej kategorii uczniowie naszej szkoły zajęli:
  I miejsce – Oliwia Gajewska z klasy V b,
  II miejsce – Dominika Jakubek z klasy V a,
  III miejsce - Wojciech Minta z klasy VI a,
  wyróżnienie otrzymała Wiktoria Niemiec z klasy V a.

  Opiekunem uczniów jest pani Małgorzata Garlińska. Prace uczennic, które zajęły I i II miejsce zostały przesłane na finał ogólnopolski konkursu do Warszawy. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

  Po części oficjalnej uroczystości uczniowie obejrzeli film edukacyjny „Dzika przyroda w sercu Europy”. Następnie, po smacznym poczęstunku, zwiedzili Muzeum Przyrodnicze i wystawę fotografii Grzegorza Gałązki "Jan Paweł II jakiego pamiętamy – w zgodzie z naturą".

  Pełni wrażeń, z pięknymi nagrodami wróciliśmy do domu.
 • Etap powiatowy
  XIX Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce.

  W czwartek, 5 lutego 2015 roku, o godzinie 13.00 rozpoczęły się zmagania uczestników konkursu. Uczniowie rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę z historii, geografii, architektury, gwary "naszej małej ojczyzny". W powiecie krotoszyńskim eliminacje powiatowe odbyły się w Zespole Szkół Publicznych w Rozdrażewie. Z naszego powiatu udział wzięło 42 uczniów z klas IV – VI. W uroczystości uczestniczyli: dyrektor ZSP pan Krzysztof Broda, wójt gminy Rozdrażew pan Mariusz Dymarski oraz wicestarosta krotoszyński pan Paweł Radojewski.

  Naszą szkołę reprezentowało siedem uczennic. Do etapu rejonowego zakwalifikowały się cztery uczennice. Wszystkie uzyskały ponad 85 % poprawnych odpowiedzi. Są to:
  Justyna Wojtkowiak z klasy IV a (opiekun: pani Beata Adamiak),
  Marika Zdunek z klasy V a (opiekun: pani Agnieszka Walczak – Gryska),
  Agnieszka Brdys i Maja Zmyślona z klasy VI a (opiekun: pani Małgorzata Garlińska). • Spotkanie z gimnazjalistami.

  W piątek, 30 stycznia 2015 roku, uczniowie klasy szóstej wraz z rodzicami uczestniczyli w spotkaniu z dyrektorem, nauczycielami i uczniami Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp.

  Podczas spotkania uczniowie gimnazjum zaprezentowali swoje umiejętności, przedstawiając jednocześnie bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych w ich szkole.

  Na początku pan Michał Wawrzyniak, nauczyciel wychowania fizycznego, zapoznał zebranych z osiągnięciami uczniów w różnych dziedzinach sportu. Spotkanie umilał występ zespołu wokalno – instrumentalnego, w skład którego oprócz uczniów wchodzą także nauczyciele. Członkowie grupy teatralnej "10.50" zaprezentowali wiersz Aleksandra Fredry "Paweł i Gaweł". Zręcznością pochwalili się uczniowie, którzy trenują w grupie cyrkowej. Natomiast inna grupa uczniów zaproponowała kilka ciekawych doświadczeń chemicznych i fizycznych. W trakcie spotkania zebrani obejrzeli prezentację przedstawiającą pracę i osiągnięcia gimnazjalistów i ich opiekunów.

  W drugiej części spotkania uczniowie wraz z rodzicami wysłuchali informacji przekazanych przez dyrektora gimnazjum, pana Arkadiusza Zmyślonego.

  Ponadto pan Dyrektor zaprosił uczniów wraz z ich rodzicami na "drzwi otwarte", które odbędą się w dniu 7 lutego w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Koźminie Wlkp. od godz. 10.00 - 14.00.

  Małgorzata Garlińska
 • Dyskoteka klasy III b

  29 stycznia 2015 r. uczniowie klasy III b wraz z wychowawcą Danutą Wawrzyniak i rodzicami zorganizowali dyskotekę szkolną. Już od progu było słychać dźwięki dobrej muzyki z płyt oraz gry na organach, którą uprzyjemnił nam Michał Niemiec. Zagrał piękną wiązankę dla wszystkich uczniów i wychowawcy. Wszyscy się świetnie bawili, a gdy ktoś poczuł zmęczenie mógł pójść napić się soku lub zjeść pyszne ciastka, które zostały przygotowane przez rodzica uczniów. Była masa śmiechu i wesołych pląsów. Około godziny 18.10 wszyscy poszli do domów smutni, że ta dyskoteka tak szybko się skończyła, ale pełni pozytywnych wrażeń i dobrych emocji.
 • Patrol ekologiczny Trójki ruszył do akcji

  Samorząd uczniowski w naszej szkole bierze udział w projekcie i konkursie "Drugie Życie Baterii", organizatorem akcji jest ERP Batteries Poland Sp. z o.o. Naszym zadaniem jest poszerzenie wiedzy na temat elektrośmieci, zachęcenie do zbierania baterii, prawidłowego postępowania z nimi i zbierania oraz przekazywania odpowiednim firmom.

  Mamy do wykonania wiele zadań, na razie się uczymy, o kolejnych etapach będziemy informować na bieżąco! Trzymajcie za nas kciuki, mamy nadzieję, że razem z nami zadbacie o nasze środowisko.

  Na razie zbierajcie baterie! Nie wyrzucajcie ich do kosza na śmieci! Są bardzo niebezpieczne!

  Zapraszamy do obejrzenia naszej prezentacji. Mamy nadzieję, że się sporo nauczycie!

  https://prezi.com/q8b14w96tosd/patrol-ekologiczny/

  RSU
  XXX Wojewódzki Konkurs Recytatorski

  Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego odbyły się miejsko – gminne eliminacje XXX Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego. Do zmagań konkursowych stanęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Borzęcicach, Szkoły Podstawowej w Mokronosie, Szkoły Podstawowej w Obrze Starej i ze Szkoły Podstawowej nr 3.

  Jury w składzie: pani Jolanta Cyunczyk, pani Maria Lewandowicz oraz pani Elżbieta Rychlik oceniały recytacje dzieci w dwóch kategoriach, klas I – III oraz IV- VI. Miały bardzo trudne zadanie, bowiem każda z prezentacji przenosiła słuchaczy w zaczarowany świat poezji, z którego trudno było wrócić do rzeczywistości.

  Po długich obradach jury laureatami konkursu zostali:

  w kategorii klas I – III

  1. Weronika Styburska SP nr 3
  2. Kacper Grochowicz SP nr 3

  w kategorii klas IV- VI

  1. Marlena Marciniak SP Borzęcice
  2. Gabriela Ulka SP nr 3

  Wybrani uczniowie 23 stycznia oraz 6 lutego zaprezentują swoje recytacje w Poznaniu w MDK nr 2. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów, a na następny konkurs w naszej szkole zapraszamy za rok.

  Katarzyna Mikołajczak
 • Akcja "Przywróćmy dzieciom uśmiech"

  Aktualnie prowadzimy projekt pod nazwą "Przywróćmy dzieciom uśmiech". Celem akcji jest zebranie środków finansowych na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka. Akcja polega na zbieraniu przez uczniów makulatury i przekazywaniu jej na rzecz fundacji. Fundacja otrzymane ze sprzedaży makulatury środki przeznaczy na pomoc Rodzinnym Domom Dziecka.

  Pomoc będzie realizowana w szczególności przez:

  • dofinansowanie remontów i wyposażenia placówek,
  • finansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych,
  • zakup zabawek,
  • opłaty za zajęcia sportowe i rekreacyjne,
  • zakup środków higienicznych,
  • organizowanie i finansowanie wyjazdów wakacyjnych.

  Informacja dla uczniów

  1. Zbiórka trwa do 6 czerwca 2015 roku.
  2. Makulatura to gazety, czasopisma, pojedyncze kartki, zużyte.
  3. Przynosimy makulaturę zważoną.
  4. Pierwsza zbiórka odbędzie się 3 marca 2015 roku.

  DYREKCJA SZKOŁY ORAZ GROPO PEDAGOGICZNE ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU W AKCJI.
  Zdrowy uczeń – aktywny uczeń

  W ramach realizowanego projektu "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń" zorganizowane zostały 3 spotkania z dietetykiem, p. Katarzyną Kowalską.

  • I spotkanie - dla uczniów klas IV – VI
  • II spotkanie - dla uczniów klas I – III oraz oddziału przedszkolnego
  • III spotkanie - dla rodziców

  Uczestnicy warsztatów zostali zapoznani z zasadami zdrowego odżywiania, dowiedzieli się jakie najczęściej popełniają błędy żywieniowe. Starsi uczniowie oraz rodzice zostali ostrzezeni przed stosowaniem wszelkich bardziej lub mniej znanych, ale szeroko popularyzowanych diet, wskazując im skutki uboczne, które mogą wystąpić. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się także, o które produkty warto wzbogacać swoją dietę, a które są im zbędne oraz jak ważna dla naszego zdrowia jest aktywność ruchowa.
  Podaj łapę!

  Od jesieni do wiosny uczniowie naszej szkoły uczestniczą w akcji pomocy bezdomnym zwierzętom. W ciągu miesiąca grudnia 2014 roku zebraliśmy ponad 30 kg karmy oraz koce. Wszystko przekazaliśmy pracownikom oczyszczalni ścieków w Koźminie Wlkp., którzy dokarmiają bezdomne psy z terenu naszej gminy. Na tym akcja nie kończy się. W dalszym ciągu będziemy zbierać karmę, koce oraz drobne datki dla zwierząt. Dziękujemy i prosimy o dalsze wsparcie naszej akcji.

  Opiekunowie LOP
 • Boże Narodzenie

  Boże Narodzenie to prezenty, pięknie ubrana choinka, śpiew kolęd, składanie sobie życzeń. Towarzyszy temu radosna świąteczna atmosfera. Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami: B. Gryszką, M. Marchwicką, I. Styburską przygotowali Jasełka, które przypomniały, że święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim Dzieciątko Boże, któremu powinniśmy ofiarować swoje serca pełne dobrych uczynków. Niech oprócz świątecznej radości w naszych sercach pozostaną słowa Maryi z Jasełek: "Alwino! Dałeś Jezusowi najwspanialszy dar – swoje dobre serce".

  Mariola Marchwicka
 • Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan

  Uczniowie naszej szkoły jako jednej z 226 szkół podstawowych Wielkopolski uczestniczyli w roku szkolnym 2013/2014 w I edycji projektu Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolan. Wybrali ze swojego regionu bohaterów, opracowali pod okiem swoich opiekunów Małgorzaty Garlińskiej i Alicji Gawrońskiej ich biogramy, przeprowadzając wywiady, uczestnicząc w różnych spotkaniach i dokumentując to elektroniczne. Byli to: Wacław Świętek, Jan Piela, Albin Batycki i Józef Marciniec. Efekty pracy projektu można obejrzeć na stronie www.cdew.pl oraz www.encyklopediawielkopolan.pl.

  W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas czwartych i piątej biorą udział w II edycji tego projektu.

  Grupa pani Małgorzaty Garlińskiej opracowuje biogramy dwóch postaci: pani Jadwigi Kurzawskiej i pani Marii Domicz.

  Pani Jadwiga Kurzawska zawsze na pierwszym miejscu stawiała pomoc ludziom. Ukończyła szkołę pielęgniarską w Poznaniu. Była współzałożycielką, a następnie kierownikiem koźmińskiego PCK. Kierowała punktem opieki nad chorymi w domu. Prowadziła szkolenia pracowników Straży Pożarnej związane z udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym. Była inicjatorką Stowarzyszenia Diabetyków w Koźminie Wlkp. Współpracowała z Klubem Seniora w naszym mieście. Zmarła w 2007 roku.

  Pani Maria Domicz żyła w latach 1932- 2004. Uzyskała tytuł magistra geografii na UAM w Poznaniu. Od 1975 roku do 1991 roku pełniła funkcję dyrektora LO w Koźminie Wlkp. Była członkiem Towarzystwa Miłośników Koźmina Wlkp., pracowała w Koźmińskiej Fundacji Ochrony Zdrowia. Wiele serca i miejsca w życiu poświęciła harcerstwu. Pełniła wiele funkcji, m.in. Komendanta Hufca Koźmin, przewodniczącej Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Zorganizowała wiele form wypoczynku dla młodzieży, a na ponad 20 obozach pełniła funkcję komendanta.
  Uczniowie nawiązali kontakt z rodzinami tych osób. Na podstawie dostępnych materiałów prasowych opracowali szkice biogramów.

  Grupa Alicji Gawrońskiej opisuje ks. prałata Stanisława Goja, który żył w latach 1925 – 1997. Był pierwszym proboszczem parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Koźminie. Jako proboszcz odrestaurował dwa kościoły znajdujące się na terenie jego parafii tj. kościół poklasztorny pw. św. Stanisława oraz drewniany kościółek św. Trójcy na cmentarzu. Ponadto opracowany jest biogram doktora Władysława Bąka, który żył w latach 1913 – 1989. Był pierwszym lekarzem, który zajął się po II wojnie światowej organizacją koźmińskiego szpitala. Uczniowie przeglądali kroniki szkolne oraz odwiedzili Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Koźmin Wlkp., gdzie poszukiwali informacji o swoich bohaterach. Ponadto spotkali się z p. Markiem Wiecznym, kościelnym parafii św. Stanisława. Zapoznał on przybyłych na spotkanie z cennymi materiałami związanymi z ks. prałatem Stanisławem Gojem. Podczas zajęć w terenie dokonano dokumentacji fotograficznej miejsc związanych z działalnością opisywanych postaci. Zaplanowane jest zwiedzanie Muzeum Ziemi Koźmińskiej oraz przeprowadzenie wywiadu z córką doktora Władysława Bąka, Jolantą Cyunczyk. Uczniowie spotkali się również z p. Izabelą Stanisławską, która jest redaktorem Echa Koźmina. Przekazała ona informacje na temat przeprowadzania wywiadów.

  Ponadto uczestnicy projektu przygotowali dziewięć pytań o różnym poziomie trudności z dziedzin: legendy i podania lokalne, geografia i biologia regionu oraz wiedzy ogólnej o regionie. Każdy zespół opracował również zadanie matematyczne.

  Uczestnicy projektu wraz z opiekunami zwracają się z prośbą o pomoc w przekazaniu informacji związanych z opisywanymi bohaterami.
 • Zakończyła się III edycja konkursu plastycznego "Małe Wielkie Marzenia", który zorganizowany był przez Kasę Stefczyka . W naszej szkole opiekunowie Ligii Ochrony Przyrody rozpropagowały informację o konkursie wśród dzieci i przekazały 39 prac do oddziału w Krotoszynie. Dzieci w swoich pracach podzieliły się z nami pięknymi marzeniami. Wpłynęło wiele ciekawych rysunków oraz wzruszających listów do Świętego Mikołaja. Wszystkie prace zostały nagrodzone przez kierownika oddziału 19.12.2014 r.

  Gratulujemy !!!
 • Finał szlachetnej paczki za nami

  Nigdy nie jest tak, żeby człowiek, czyniąc dobrze drugiemu,
  tylko sam był dobroczyńcą. Jest równocześnie obdarowywany,
  obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje z miłością.

  Jan Paweł II

  Pragniemy serdecznie podziękować
  Naszym Darczyńcom,
  których otwarte serca i chęć czynienia dobra są nieocenione w niesieniu pomocy
  Naszym Rodzinom.

  Wolontariuszki

  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego oraz
  I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich
  w Koźminie Wlkp.
 • PRÓBNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2014

  17 grudnia 2014 r. uczniowie klasy szóstej napisali próbny sprawdzian dla szóstoklasistów. Uczniowie pisali dwa testy. Pierwsza część to język polski i matematyka. Po krótkiej przerwie część druga - język obcy nowożytny. W naszej szkole uczniowie uczą się języka angielskiego i z tego języka napisali sprawdzian.
 • Mikołajkowy Konkurs Matematyczny

  17 grudnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział Mikołajkowym Konkursie Matematycznym. Organizatorem konkursu był Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie. Jego uczestnikami byli uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu powiatu krotoszyńskiego. Konkurs odbył się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Przed budynkiem szkoły na uczestników konkursu czekały Mikołaje, które przez cały czas towarzyszyły dzieciom. Uczniowie przez 60 minut rozwiązywali pięć zadań otwartych o tematyce mikołajkowej. Można było zdobyć 16 punktów. Nagrodzono dzieci, które zdobyły minimum 13 punktów. Specjalne wyróżnienie zdobyła piątka dzieci. Cieszymy się, że wśród nagrodzonych uczniów znalazł się Mateusz Glinkowski z kl. V b. Również pozostali uczniowie: Marika Zdunek z kl. V a i Łukasz Szpakowski z kl. V b uzyskali wysokie wyniki. Zabrakło im kilka punktów, aby znaleźć się w grupie uczniów nagrodzonych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz drobne upominki. Gratulujemy wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie i życzymy kolejnych sukcesów nie tylko w dziedzinie matematyki.
 • Świąteczne zadania

  Od wtorku 16 grudnia na choince w sali nr 28 znajdowały się zadania matematyczne. Przez trzy kolejne dni uczniowie z klas IV – VI mogli je zabrać, rozwiązać i wrzucić do specjalnego pojemnika.

  Zad. 1
  Oblicz sumę liczb XIV i IX.
  Prawidłowe rozwiązanie:
  14 + 9 = 23 lub XIV + IX = XXIII

  Wylosowano następujące osoby, które prawidłowo rozwiązały zadania:

  1. Pola Pawlak kl. V a
  2. Kacper Marciniak kl. IV b
  3. Jakub Włoch kl. V b
  4. Paulina Stempniak kl. IV a
  5. Szymon Maciejewski kl. IV a.

  Zad. 2
  Oblicz ile reszty otrzymamy z 10 zł, gdy kupimy długopis za 2 zł 30 gr i ołówek za 90 gr.
  Prawidłowe rozwiązanie:
  10 zł – (2 zł 30 gr + 90 gr) = 10 zł – 3 zł 20 gr = 6 zł 80 gr

  Wylosowano następujące osoby, które prawidłowo rozwiązały zadania:

  1. Wiktoria Niemiec kl. V a
  2. Justyna Wojtkowiak kl. IV a
  3. Marcin Skrzypczak kl. IV a
  4. Wiktoria Kaźmierczak kl. V a
  5. Aleksandra Lewandowicz kl. IV a.

  Zad. 3
  Oblicz ile minut padał śnieg jeśli wiadomo, że zaczął padać za piętnaście dziewiąta, a skończył padać o godzinie pięć po jedenastej.
  Prawidłowe rozwiązanie:
  Należało obliczyć ile czasu mija od godz. 845 do 1105. Są to 2 godz. i 20 minut, czyli 140 minut.

  Wylosowano następujące osoby, które prawidłowo rozwiązały zadania:

  1. Zuzanna Stasiak kl. V b
  2. Zuzanna Gościniak kl. V a
  3. Mateusz Szajda kl. V a
  4. Emilia Paterek kl. V a
  5. Maciej Gawroński kl. IV a
  6. Marika Zdunek kl. V a
  7. Maciej Kaźmierczak kl. V b.

  Gratulacje!
 • "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń"

  "Zdrowy uczeń – aktywny uczeń" to projekt realizowany w naszej szkole. W ramach tego projektu odbyło się kolejne przedsięwzięcie tym razem z udziałem przedszkolaków i uczniów klas I – III. Dzieci wzięły udział w zabawach i grach ruchowych zorganizowanych przez teatr "Mozaika". Zabawy oprócz ruchu propagowały zdrowe odżywianie oraz bezpieczeństwo. Dzieci wykazały dużą aktywność i zainteresowanie. Odpowiadały na pytania, uczestniczyły w quizach i konkursach. Po ruchowych szaleństwach uczniowie rozeszli się do klas, aby wspólnie z wychowawcą przyrządzić sałatkę owocową, którą potem zjadły z prawdziwym apetytem. Obiecały, że taki smaczny i zdrowy deser przygotują w swoich domach.

  Ewa Dubisz
 • Wycieczka uczniów klas IIIa, IIIb, Va do Jarocina w ramach projektu
  "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - 8 grudnia 2014 r.
 • Z wizytą w przedszkolu "Parkowe Skrzaty"
  03.12.2014 r.

  W środę klasy trzecie wraz z wychowawcami Ewą Szymczak , Danutą Wawrzyniak zostały zaproszone do przedszkola. Nie była to jednak zwykła wizyta. Grupa "Jarzębinki", którą gościliśmy wcześniej w naszej szkole zaprezentowała nam sztukę teatralną "Bajka o smutnym mieście". Dzieci zaprezentowały nam swoje zdolności aktorskie. Wszystkim przedszkolakom i wychowawcy dziękujemy za miłą atmosferę.
 • ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  "Muzyczne potyczki na struny i smyczki" - 02.12.2014 r.

  Muzyczne potyczki na struny i smyczki to kolejny temat edukacyjnego spotkania ze sztuką. Tym razem animatorzy zaprosili uczniów na wyjątkowy koncert gitary i skrzypiec, podczas którego zaprezentowano różnorodne utwory – od kompozycji Bacha po brazylijską sambę. Zestawienie tych dwóch instrumentów strunowych, pochodzących z odmiennych muzycznych rodzin pozwoliło poznać ich nieznane oblicza oraz podobieństwa i różnice w budowie i technikach gry.
 • Wycieczka uczniów klas IV do Jarocina w ramach projektu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
  - 1 grudnia 2014 r.
 • Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego

  28 listopada odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego. Uczestnikami byli uczniowie klas piątych oraz szóstej. Zmagania konkursowe odbywały się w oparciu o książkę Małgorzaty Musierowicz "Szósta klepka". Żeby przejść do następnego etapu, który odbędzie się w styczniu, trzeba było zdobyć 30 punktów. Test nie należał do najłatwiejszych, dlatego to trudne zadanie udało się zrealizować uczennicy klasy VI a Mai Zmyślonej. Przed nią kolejne dni ciężkiej pracy, aby przygotować się do następnego etapu. Gratulujemy i trzymamy kciuki!

  Na wyróżnienie zasługują uczniowie klas piątych, którzy zdobyli ponad 20 punktów, na pewno w przyszłym roku odniosą sukces. KM
  Klasy II w Centrum Weterynaryjnym MARAVET i w Bajkolandzie w Jarocinie
 • Ciekawy zawód

  Klasa I b w ramach spotkań "Ciekawy zawód" gościła zawodowego żołnierza Polskich Sił Powietrznych – pana Damiana Maślankę. Dzieci na podstawie prezentacji multimedialnej miały okazję zapoznać się z historią wojska polskiego na przestrzeni wieków oraz w czasach obecnych. Ponadto dowiedziały się na czym polega zawodowa służba wojskowa oraz jak wygląda dzień żołnierza. Zadając pytania usłyszały co to musztra, ćwiczenia wojskowe, poligon, jak wygląda pomoc w przypadku kataklizmów i katastrof. Po spotkaniu niejeden z chłopców zaczął zastanawiać się nad wyborem tego zawodu.

  Ewa Dubisz
 • IV Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy
  dla uczniów szkół podstawowych.
  Etap szkolny

  27 listopada 2014 roku dwie uczennice klasy VI a przystąpiły do etapu szkolnego IV Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego. Przez 60 minut rozwiązywały test złożony z 16 zadań zamkniętych oraz 9 zadań otwartych. Przekrój tematyczny konkursu był bardzo szeroki. Obejmował m.in. budowę komórkową, budowę człowieka, kierunki geograficzne, obliczenia z zastosowaniem podziałki, orientację na mapie Polski, ochronę środowiska, typy gleb, sieć rzeczną Polski, rozpoznawanie obiektów geograficznych, łańcuchy pokarmowe, zagadnienia klimatyczne oraz sprawy Unii Europejskiej. Łącznie uczennice mogły uzyskać 40 punktów. Do etapu rejonowego kwalifikowały się osoby, które uzyskały co najmniej 30 punktów. Niestety uczennice nie otrzymały wymaganej ilości punktów i tym samym nie zakwalifikowały się do etapu rejonowego.

  Wyniki konkursu - kliknij tutaj • "Bezpieczna i przyjazna szkoła"

  W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w rządowym programie "Bezpieczna i przyjazna szkoła". Głównym celem tego programu jest zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach. Cele szczegółowe to kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia.

  Realizując projekt chcemy podjąć działania na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli. Pragniemy promować zdrowy styl życia i aktywność fizyczną. W związku z tym zaplanowane zostały następujące zadania:

  • realizacja programów prozdrowotnych wzbogacona o nowe elementy,
  • warsztaty prozdrowotne dla klas I – III i dzieci z oddziału przedszkolnego,
  • warsztaty prozdrowotne dla klas IV –VI,
  • spotkania dla dzieci i rodziców z dietetykiem, mające na celu zapoznanie z zasadami i kształtowaniem nawyku zdrowego odżywiania,
  • wyjazdy na krytą pływalnię w celu zagodpodarowania czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej,
  • zakup interaktywnych programów edukacyjnych z zakresu zdrowego żywienia i aktywności fizycznej.  "Bezpieczny uczeń – aktywny uczeń"

  Warsztaty prozdrowotne dla kl. IV-VI

  W ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" promującego zdrowy styl życia i aktywność fizyczną 26 listopada 2014 r. uczniowie kl. IV-VI spożyli wspólne zdrowe śniadanie. W zorganizowaniu tego przedsięwzięcia pomogli nam uczniowie klasy 3b Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych w składzie: Agnieszka Jankowska, Magdalena Ignor, Patrycja Panek, Przemysław Janicki wraz z nauczycielem p. Dariuszem Koniecznym. Młodzież zaprezentowała kunszt gastronomiczny przygotowując zdrowe i pyszne kanapki. Ponad 500 szt. kanapek i soki pomarańczowe wręczyli uczniom podczas długiej przerwy. Dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie podziękowali gościom za wspaniałą pracę i wręczyli oficjalne podziękowania. "Cieszymy się, że możemy zrobić coś dobrego dla naszych młodszych kolegów i koleżanek" - powiedzieli uczniowie ZSP nr 2. Tego samego dnia o godz. 15.30 odbyły sie warsztaty prozdrowotne, na których przedstawiciele klas IV-VI tworzyli plakaty promujące zdrowe odżywianie. Następnie samodzielnie przygotowywali mleczny koktajl truskawkowy i owocowe sałatki. Na zakończenie każda z grup otrzymała za udział w warsztatach planszową grę edukacyjną. Organizatorami śniadania i warsztatów były nauczycielki: p. Agnieszka Konieczna, p. Ilona Krzyminska, p. Ewa Dubisz i p. Lucyna Majdecka.
 • Bezpieczny uczeń – aktywny uczeń

  W ramach rządowego programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" uczniowie klasy V b i VI a spędzili poniedziałkowe popołudnie na basenie w Jarocinie. Pływanie, uśmiech, zabawa, relaks to na pewno wartości, które pomogą w utrzymaniu dobrej formy oraz w pokonywaniu codziennych trudności. Zaostrzony apetyt po aktywnym spędzaniu czasu został zaspokojony pyszną sałatką owocową podaną w eleganckich pucharkach w restauracji Pod Szyszkami. Naładowani pozytywną energią rzuciliśmy się następnego dnia w wir nauki i pracy.

  KM
 • "W szkole zabawa.
  Andrzejek to czas.
  Niech magia i wróżba
  króluje wśród nas.
  Już zaczynamy, już nie czekamy.
  Zabawa dalej, start…"

  Zajęcia otwarte dla grupy "Jarzębinki" z przedszkola "Parkowe Skrzaty".

  W czwartek 27 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole "Zabawa andrzejkowa". W zajęciach uczestniczyły jako gospodarze dzieci z klas trzecich wraz z wychowawcami Ewą Szymczak, Danutą Wawrzyniak oraz zaproszeni goście. Podczas spotkania nie zabrakło popularnych wróżb. Z ręcznie przygotowanymi czarodziejskimi różdżkami przedszkolaki z trzecioklasistami rozpoczęły szperanie w przyszłości… Specjalną przepowiednię można było także znaleźć w obrazkach przedstawiających różne zwierzęta oraz w kolorowych kartkach. Wróżby andrzejkowe przeplatane były pląsami i tańcami przy muzyce. Podczas przerwy dzieci skorzystały ze słodkiego poczęstunku. To była wesoła zabawa, dostarczająca wielu przeżyć i emocji uczestnikom spotkania..
 • Święty Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście

  Nie tylko panny na wydaniu chcą dowiedzieć się więcej na temat swojej przyszłości. Tradycją naszej szkoły są coroczne andrzejki. 25 listopada bawiły się oddziały przedszkolne oraz uczniowie z klas I – III, natomiast klasy IV – VI swoje święto miały 27 listopada. Wróżby przygotowali harcerze z naszego hufca. Przepowiadali przyszłość jak prawdziwi wróżbici. Wielu dowiedziało się, gdzie w przyszłości będą mieszkać, jaki zawód będą wykonywać oraz jakie imię nosi przyszły ukochany. W przerwie między wróżbami swoje emocje można było stracić na dyskotece, a pragnienie ugasić owocowymi sokami. Wszyscy wychodzili z wypiekami na policzkach, to nic, że za rok imię ukochanego się zmieni, a wymarzony zawód będzie inny, ale frajda ciągle taka sama.

  RSU
 • Dyskoteka andrzejkowa

  W naszej szkole "Andrzejki" cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 25 listopada dla klas I - III Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami zorganizował dyskotekę andrzejkową, na którą licznie przybyły dzieci. Podczas imprezy uczniowie mieli okazję poznać swoją przyszłość przepowiedzianą przez wróżki. W ich rolę wcieliły się uczennice z klasy V oraz harcerki z koźmińskiego hufca. Wróżby wprowadziły dzieci w świat magii, a zabawa taneczna dostarczyła wiele radości.

  Wszyscy wspaniale się bawili, uśmiechy nie znikały z twarzy. Szkoda, że to magiczne popołudnie tak szybko minęło.
 • Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

  Dzieci w naszym kraju są przyzwyczajone, żeby świętować 1 czerwca. Tymczasem 20 listopada też mają ku temu okazję, gdyż jest to Dzień Praw Dziecka. Jest on obchodzony w rocznicę uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

  Tego dnia wszyscy nauczyciele w naszej szkole przypomnieli swoim uczniom, że "każde dziecko to Mały Człowiek, posiadający swoje prawa".
 • IV Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół podstawowych

  ETAP SZKOLNY

  21 listopada 2014 roku uczniowie wzięli udział w eliminacjach szkolnych Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego. Do konkursu przystąpiło 5 uczniów z klasy VI a, 9 z klasy V a i 7 z klasy V b. Przez 90 minut rozwiązywali test. Zawierał on 22 zadania, w tym 17 zadań zamkniętych i 5 zadań otwartych. Łącznie można było zdobyć 40 punktów. Do etapu rejonowego zakwalifikowali się uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 75% punktów, czyli 30 punktów. Wymaganą ilość uzyskała Agnieszka Brdys z kl. VI a. Kolejny etap konkursu odbędzie się 08 stycznia 2015 roku. Gratulujemy uczniom uzyskanych wyników. Trzymamy kciuki za Agnieszkę, aby zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.

  Wyniki konkursu - kliknij tutaj • Julka dziękuje i pozdrawia

  Julka Dwornikowska to mała mieszkanka Dobrzycy. Dziewczynka od urodzenia zmaga się z mukowiscydozą. Chorobą, która powoduje zaleganie gęstej wydzieliny w płucach. Obecność gęstego śluzu w drogach oddechowych może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia płuc.

  Życie z taką chorobą nie jest łatwe. Częste wizyty u lekarza, w szpitalach powoduje, że dzieciństwo nie jest kolorowe. Aby złagodzić skutki mukowiscydozy potrzebne jest kosztowne leczenie oraz konieczność posiadania w domu specjalistycznych sprzętów medycznych. Niestety, żyjemy w twardej rzeczywistości, gdzie rodzice sami muszą sfinansować leczenie swojego dziecka.

  Obecnie rodzice Julki stoją przed problemem zakupu kamizelki drenażowej, która pomaga w odklejaniu się i pozbywaniu wydzieliny. Jedną z dróg, którą wybrali na zebranie funduszy jest zbieranie plastikowych nakrętek. Przez półtora roku zgromadzili 2 tony 200 kilogramów nakrętek.

  Wy również macie w tym swój udział, jesteśmy z Was dumni, ponieważ bardzo chętnie odpowiedzieliście na apel o pomoc i przynieśliście do szkoły niesamowitą ilość nakrętek. Po przesypaniu do dużych worków plastikowych okazało się, że jest ich 19! Także dzięki Wam Julka będzie miała nową kamizelkę. Fajnie jest pomagać!

  Katarzyna Mikołajczak

  Gorąco pozdrawiamy Julkę, życzymy dużo zdrowia i cierpliwości w pokonywaniu choroby!

  Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Koźminie Wlkp.
 • Czy szmaciana laleczka może uratować życie dziecka?

  Wszystkie Kolory Świata

  Z inicjatywy Rady Samorządu Uczniowskiego nasza szkoła przystąpiła do ważnego projektu WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA. Ambasadorem Dobrej Woli UNICEF jest Majka Jeżowska.

  W ramach akcji będziemy przygotowywać charytatywne, szmaciane laleczki Unicef. Każda laleczka będzie miała swoją tożsamość, kraj pochodzenia, kolor skóry, a także wiek i imię, które umieścimy w "akcie urodzenia".

  Pieniądze ze sprzedaży laleczek zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom z Sudanu Południowego, kraju objętego działaniami wojennymi i głodem.

  Pomaganie może być przyjemnością.
  Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji.

  Bliższe informacje oraz harmonogram działań można uzyskać u opiekunów RSU.

  Katarzyna Mikołajczak

  PASOWANIE NA CZYTELNIKA

  12 listopada 2014 r. w Bibliotece Publicznej w naszym mieście odbyło się uroczyste pasowanie dzieci z klas pierwszych na czytelników. Spotkanie odbyło się w czytelni, gdzie dzieci mogły zobaczyć zgromadzony tam bogaty księgozbiór. Dowiedziały się ile lat liczy koźmińska biblioteka, ile znajduje się w niej książek oraz jak dbać o książki. Panie przygotowały ciekawe, konkursy, zabawy, quizy o bohaterach bajek. Pierwszoklasiści wykazali się znakomitą bajkową wiedzą oraz doskonałą umiejętnością czytania. W nagrodę za swoje umiejętności zostali pasowani na czytelnika, otrzymali okolicznościowe naklejki, zakładki i słodki upominek.
 • ŚNIADANIÓWKI "KUBUSIA" DLA WSZYSTKICH DZIECI W TRÓJCE

  Marka Kubuś od roku konsekwentnie wspiera ideę drugiego śniadania, edukując i inspirując w tym zakresie mamy oraz ich dzieci.

  W ubiegłym roku, Kubuś stworzył "Manifest Drugiego Śniadania":

  • Drugie Śniadanie nigdy nie jest nudne.
  • Drugie Śniadanie chodzi do szkoły, ale nie wraca.
  • Drugie Śniadanie nie bawi się w chowanego.
  • Drugie Śniadanie ma jednodniową datę ważności.
  • Drugie Śniadanie źle znosi leżakowanie za tapczanem.
  • Kanapka na drugie śniadanie nie musi dojrzewać.

  "Po Pierwsze drugie śniadanie" to wyjątkowy konkurs, dzięki któremu szkoły w całej Polsce mogły zaangażować się w inicjatywę promującą spożywanie przez dzieci drugiego śniadania. Zadaniem najmłodszych uczniów było przygotowanie ilustracji do jednego z haseł manifestu w formie zewnętrznej dekoracji szkolnego budynku. W naszej szkole w konkursie brały udział dzieci z klasy II b oraz świetlicy szkolnej. Pod czujnym okiem opiekunek pań Beaty Minty i Agnieszki Koniecznej wykonały one pracę plastyczną w formacie 4/7 metrów, która została wyeksponowana na budynku sali gimnastycznej. Następnie zrobiono zdjęcie, które zostało umieszczone na stronie konkursu.

  Akcja miała na celu promowanie zdrowego odżywiania wśród dzieci poprzez zaangażowanie ich w plastyczną aktywność. W nagrodę za wykonanie zadania, Kubuś przygotował nagrody - śniadaniówki, które trafiły do wszystkich uczniów w naszej szkole.
 • Wycieczka klas II do apteki - 7 listopada 2014 r.
 • Uroczysty apel
  z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości

  11 listopada 2014 rok to 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia 11 listopada 1918 roku, kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli.

  Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą - swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. Rozwijanie uczuć patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji na stałe wpisane jest w program wychowawczy szkoły. Wszystkie najważniejsze święta czcimy podczas uroczystych apeli z całą społecznością szkolną. Tak było również w piątek 7 listopada. Zebraliśmy się na sali gimnastycznej, aby obejrzeć przygotowany przez uczniów historyczny "obrazek" poświęcony rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Scenariusz uroczystości oparty był na wierszach i pieśniach patriotycznych poświęconych tym wydarzeniom. Dzięki temu uczniowie mieli okazję zapoznać się z wydarzeniami z historii Polski a także poznać nazwiska tych, którzy przyczynili się do odzyskania upragnionej przez naród wolności.
 • Komunikat Rady Samorządu Uczniowskiego

  RSU informuje, że nadal w szkole prowadzona jest zbiórka plastikowych nakrętek, zużytych baterii.

  Przeliczone nakrętki i baterie można przynosić w pierwszy poniedziałek miesiąca: (01.12.2014, 12.01.2015, 02.02.2015, 02.03.2015, 06.04.2015, 04.05.2015, 01.06.2015).

  Do woreczka z nakrętkami lub bateriami należy dołączyć kartkę z imieniem, nazwiskiem, klasą, oraz liczbą sztuk.
  ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  W naszej szkole odbyło się kolejne edukacyjne spotkanie ze sztuką w wykonaniu Mozaiki. Animatorzy zaprosili uczniów do spotkania z jedną z najstarszych form sztuki – teatrem cieni, w którym poruszane przez aktorów obrazy i misternie wykonane animacje tworzą unikalną teatralną atmosferę i sprawiają, że opowiadana historia staje się niepostrzeżenie opowieścią wyobraźni. Teatr cieni narodził się w Chinach – nawiązując do jego źródeł, dzieci miały możliwość poznania sztuki pochodzącej z daleka. W drugiej części spotkania odkryliśmy teatr cieni od teatralnej kuchni – przedstawiono nam różne formy animacji i sztuczek ze światłem oraz zaproszono dzieci do wspólnej zabawy z cieniem – uczestniczyły one w krótkich etiudach i zabawnych animacjach, budowanych na żywo pod opieką aktora i reżysera – Piotra Rogalińskiego.
 • Rajd Pieczonego Ziemniaka 22.10 2014 r.

  W rajdzie uczestniczyli uczniowie klas I-III wraz z opiekunami B. Mintą , E. Szymczak, D. Wawrzyniak, K. Walczak.
 • "Świętymi bądźcie!" czyli XIV Dzień Papieski w naszej szkole

  Minął kolejny rok, kolejny raz sięgnęliśmy do skarbca życia świętego już Jana Pawła II. Nasi uczniowie podczas uroczystego apelu przypomnieli nam krótko jego życie.

  Św. Jan Paweł II był dla nas prawdziwym świadkiem Jezusa Chrystusa. Pokazał nam jedną z dróg do świętości. Dał nam do zrozumienia, że święty to prosty człowiek, który wypełnia swoje życie miłością do Boga i do człowieka. I nie znaczy to, że życie świętego jest zawsze łatwe. Święty też doświadcza trudów i cierpienia, ale nie poddaje się im, szukając ratunku i rozwiązań w samym Bogu.

  Papież ponad wszystkimi sprawami stawiał modlitwę. Razem z Bogiem i Najświętszą Maryją Panną przemierzał drogi swojego – niejednokrotnie bardzo trudnego – życia. Każdego człowieka kierował ku Chrystusowi, a do ręki dawał różaniec, by zawsze być blisko Tej, która nas prowadzi do Nieba.

  Nigdy nie udawał, choć zajmował w Kościele tak wysokie stanowisko – pozostał sobą, zachował swoje poczucie humoru, skromność, prostotę serca. Swoim życiem dał nam autentyczne świadectwo wiary.

  "Świętymi bądźcie!" Do tego wezwania uczniowie zachęcili nas na koniec apelu modlitewnymi wezwaniami. Kochajcie Boga i człowieka. Módlcie się. Zawsze miejcie ręce gotowe do współpracy i pomocy. Troszczcie się o życie i dobro człowieka. Po prostu: świętymi bądźcie!
 • Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

  14 października jest dniem wyjątkowym dla pracowników oświaty. W wielu placówkach odbywają się wówczas uroczyste akademie, również nasza szkoła podtrzymuje tę wspaniałą tradycję. W tym roku na apelu gościliśmy pana burmistrza – Macieja Bratborskiego, księdza proboszcza – Marka Spychałę oraz nauczycieli będących na emeryturze. Jednak gościem specjalnym była pani Genowefa Bączkowska, która niedawno zakończyła swoją pracę w naszej szkole. Pani dyrektor – Arleta Szkudlarek przywitała wszystkich serdecznie, po czym przeszła do podziękowań dla pani Geni. Na ręce nauczycielki zostały złożone kwiaty będące wyrazem szacunku i uznania za długą, owocną współpracę. W trakcie części oficjalnej wystąpili również zaproszeni goście. Wszyscy życzyli pracownikom szkoły satysfakcji z wykonywanej pracy i podkreślali ważną rolę nauczycieli w życiu uczniów. Jak co roku wręczono Nagrody Burmistrza oraz Nagrody Dyrektora Szkoły.

  Następnie przyszedł czas na występ młodszych dzieci, które piosenką i recytacją dziękowały przede wszystkim pani Geni za trud włożony w ich edukację. W zorganizowaniu tego wystąpienia pomogły dwie panie – Danuta Wawrzyniak i Ewa Szymczak. Natomiast pani Ilona Styburska przygotowała wraz z członkami chóru piosenkę "Czternastego października". Z kolei druga część akademii miała bardziej żartobliwy charakter, bowiem pani Kinga Bura i Katarzyna Walczak poprowadziły pokaz mody nauczycielskiej, w którym wystąpili uczniowie klasy IVb. Nietypowe stroje i odpowiednio dobrana muzyka sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili. Modelki nagrodzono gromkimi brawami.

  Jak co roku spotkanie zakończyło się wręczeniem wspaniałych kwiatów wszystkim pracownikom szkoły.
 • Ślubowanie klas pierwszych

  10 października w naszej szkole odbyła się bardzo ważna uroczystość. Pierwszoklasiści dołączyli do grona pełnoprawnych uczniów. Dla naszych podopiecznych to był wyjątkowy dzień.

  Uczniowie w granatowych pelerynkach i biretach na głowie wraz z rodzicami zgromadzili się w sali gimnastycznej o godz. 10.00. Wszystkich przywitała Pani Dyrektor Arleta Szkudlarek. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie. Pojawił się m.in. zły czarodziej, który zmienił wszystkie dzieci w przedszkolaki. Jednak zaklęcie nie trwało zbyt długo, pojawiła się dobra wróżka, która znalazła sposób, by odczarować dzieci. Uczniowie wybrali się do czterech krain i udowodnili, że posiadają wiedzę o swojej szkole, potrafią tańczyć i śpiewać. Po części artystycznej nadszedł czas na uroczyste ślubowanie. Pani wicedyrektor Iwona Domańska za pomocą dużego ołówka pasowała dzieci. Uczniowie złożyli również przysięgę na sztandar szkoły. Obiecali być grzecznymi, dobrymi Polakami, uczyć się pilnie, szanować dobre imię szkoły.

  Po uroczystym ślubowaniu wszyscy uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i drobne upominki, a następnie udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców.
 • UWAGA!

  Rozpoczynamy realizację II edycji projektu
  "eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan"

  W związku z realizacją projektu Alicja Gawrońska i Małgorzata Garlińska zwracają się z prośbą o pomoc w odszukaniu ciekawych i wybitnych postaci z naszej gminy. O ostatecznym wyborze postaci zadecydują uczestnicy projektu. Poniższe informacje prosimy przekazać zainteresowanym osobom wypełniając ankietę i przesyłając ją na adres: ajga@poczta.onet.pl lub mgarlinska@onet.eu. Wypełnioną ankietę można również oddać do wymienionych nauczycieli lub do sekretariatu szkoły w terminie do 29 października 2014 r.
  ŚWIAT SZTUKI
  Edukacyjne spotkania ze sztuką

  Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestnictwa w cyklu dziewięciu spotkań z różnymi formami sztuki. Już za nami pierwsze spotkanie pt. "Leć głosie po rosie - pograjka i potańcówka", które nawiązywało do obchodów Roku Kolberga. Dzieci poznały siłę naturalnego śpiewu, tradycyjne instrumenty: baraban, bęben obręczowy, skrzypce oraz tańce wirowe: oberki, polki. Miały szansę doświadczyć tego, czym była niegdyś zabawa ludowa oraz odkryć energię rodzimego folkloru.
 • ENJOY
  MY ORIGIN

  29 września 2014 r. nasza szkoła rozpoczęła pracę nad projektem edukacyjnym "Enjoy my Origin". W tym celu zaprosiła do współpracy dwie studentki Christine (22, Malezja) oraz Anh (19, Wietnam), które będą współpracowały z uczniami naszej szkoły przez cały najbliższy tydzień. Swoją obecnością urozmaicą zajęcia języka angielskiego w klasach I – VI oraz w oddziale przedszkolnym.

  Enjoy my Origin to cykl zajęć interdyscyplinarnych prowadzonych przez praktykantów z zagranicy przez okres jednego tygodnia, skierowany do szkół podstawowych z województw wielkopolskiego oraz lubuskiego.

  Korzyści płynące z uczestnictwa w programie

  dla szkoły:

  • atrakcyjna oferta edukacyjna dla dzieci,
  • lepszy wizerunek wśród rodziców, pokazanie zaangażowania w rozwój uczniów,
  • tematy zajęć przygotowane zgodnie z wymogami programowymi nauki w szkole,
  • pomoc przy realizowaniu elementów programowych,
  • bezpośredni kontakt z uczestnikami w języku angielskim,
  • obraz instytucji otwartej, nowoczesnej, wspierającej międzykulturowość,

  dla dzieci:

  • przełamanie bariery językowej,
  • pokonanie nieśmiałości,
  • przeżycie niezwykłej przygody,
  • twórcze spędzanie czasu,
  • odkrywanie nowych możliwości,
  • nauka tradycji, kultury i zabaw charakterystycznych dla innego regionu świata.

  PONIEDZIAŁEK

  Podczas zajęć języka angielskiego Christine i Anh przedstawiły uczniom kulturę i obyczaje panujące w Malezji i Wietnamie. Wszyscy z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali informacji, które były podawane w języku angielskim. Co więcej, dzieci zadawały pytania w języku obcym, brały czynny udział w konwersacji, przez co doskonaliły swój językowy warsztat.

 • Po zakończonych lekcjach Christine i Anh wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły m.in. w kółku matematycznym i kulinarnym. Poznawały polskie metody nauczania oraz zasmakowały naszych specjałów.

  Zajęcia kółka matematycznego

  Podczas zajęć kółka matematycznego uczniowie indywidualnie wraz z gośćmi z klocków REKO budowali modele sześcianu. Było to bardzo łatwe zadanie. Następnie musieli w grupach mając do dyspozycji plastelinę i wykałaczki zbudować inne modele sześcianu. Trudnym, ale ciekawym wezwaniem okazało się budowanie modelu tej bryły z balonów. Na zakończenie zajęć uczestnicy z kolorowych kartek budowali swoje bryły przypominając sobie własności figur płaskich. Poprzez zabawę i różne przykłady modeli sześcianów na pewno każdy zapamięta nazwę bryły i jej własności.
 • Kółko kulinarne

  Na zajęciach kółka kulinarnego studentki z Malezji i Wietnamu gotowały z nami tradycyjny, polski obiad. Obieranie ziemniaków nie było może najłatwiejsze, ale za to ubijanie kotletów wychodziło wszystkim rewelacyjnie! Widać, że dziewczyny mają już dawno za sobą pierwsze doświadczenia kulinarne w przeciwieństwie do naszych chłopców :)

 • WTOREK

  Minął kolejny anglojęzyczny dzień w naszej Trójce. Uśmiech i zafascynowanie towarzyszyło uczniom podczas zajęć, na których Christine i Anh poszerzały ich wiedzę o krajach azjatyckich. Ciepłe morze, piaszczyste plaże, pyszne jedzenie, malownicze stroje i krajobrazy... raj dla oka, duszy i podniebienia.

 • Nie zabrakło czasu na autografy i pamiątkowe wpisy ...

 • Miłym akcentem dnia okazała się wizyta naszych gości u Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Pana Macieja Bratborskiego. Christine i Anh ze szczegółami odpowiadały na pytania dotyczące celu ich pobytu w Polsce. Spotkanie zostało uwieńczone pamiątkowym zdjęciem.

 • Spacerkiem po Koźminie...

  Ogromną niespodzianką była dla Christine i Anh piesza wycieczka po Koźminie. Park, zabytkowy rynek, otaczająca przyroda zachwyciły naszych gości. Mamy nadzieję, że obrazy koźmińskiej złotej jesieni zachęciły dziewczyny do ponownej wizyty w naszym mieście.

  Wycieczka do Fabryki Świec ADPAL

  Christine i Anh wtorkowe popołudnie spędziły z nauczycielami, rodzicem i uczennicą klasy pierwszej. Wspólnie wybrałyśmy się do Fabryki Świec ADPAL w naszym mieście, aby poznać tajniki produkcji świec. Na wystawie znajdowała się szeroka gama świec stołowych, dekoracyjnych, których większość jest zdobiona ręcznie. Dziewczyny były pod wrażeniem oglądanych produktów i głośno wyrażały swój zachwyt. Najprzyjemniejszą chwilą były zakupy w sklepie firmowym. Spotkanie dostarczyło nam wielu wrażeń.

 • ŚRODA

  Czas na zabawę!

  Gry i zabawy językowe mogą być skuteczną formą nauczania uczniów. Kojarzą się one zwykle pozytywnie, zmuszają do działania, używania języka obcego, będąc również zajęciem swobodnym i niewymuszonym, sprawiającym grającym dużą przyjemność. Christine i Anh zadbały o to, aby nasi uczniowie bawili się językiem angielskim jednocześnie ucząc się go. Z głową pełną pomysłów rozpoczęły dzisiejszy poranek. Dzieci były zachwycone! Ich miny mówią same za siebie...

 • Z wizytą w koźmińskim muzeum

  Nasi goście mogli lepiej poznać historię naszego miasta dzięki wizycie w Muzeum Ziemi Koźmińskiej. Christine i Anh z zaciekawieniem spoglądały na pamiątki z przeszłości m.in. księgi miejskie, pieczęcie, eksponaty itp. Choć w ten sposób mogliśmy przybliżyć im dawne dzieje Koźmina.

 • Wycieczka do Dobrzycy

  Dziewczyny Christine i Anh zostały również zaproszone do Dobrzycy. Na miejscu mogły podziwiać zabytki znajdujące się w parku. Ogromne wrażenie zrobiły na nich łabędzie, które w pewnym momencie zaczęły je gonić. Po tym zabawnym incydencie przyszedł czas na zdjęcia pamiątkowe. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją, w trakcie której trwały miłe rozmowy, oczywiście w języku angielskim.

 • CZWARTEK

  Wybiła godzina 7:45. Uczniowie z niecierpliwością oczekiwali przyjścia Christine i Anh. Padło hasło "Good morning" ("Dzień dobry!"). Lekcję czas zacząć. Czym dzisiaj zaskoczyły nas dziewczyny? Jedzenie pałeczkami, tradycyjne gry, słownictwo, pieniądze i stroje. Wszystko w zasięgu ręki... Sami zobaczcie!

 • Debatę czas zacząć!

  W czwartek 2 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli samorządów szkolnych ze wszystkich szkół podstawowych z naszej gminy oraz z koźmińskiego gimnazjum wraz z opiekunami. Celem spotkania była wymiana doświadczeń na temat działalności samorządowej w szkołach. Naszych wypowiedzi wysłuchała Kristina z Malezji oraz Nguyen z Wietnamu. One również zabrały głos w dyskusji, bardzo ciekawie opowiadając o swoich krajach oraz szkołach, do których uczęszczały. Naszym wypowiedziom przysłuchiwały się z wielką uwagą, ponieważ w ich szkołach uczniowie nie tworzą samorządów, a rolę organizacyjną różnych ciekawych imprez i uroczystości przejmują rodzice. Samorządności uczą się dopiero na studiach. Co kraj, to obyczaj.

  Jedno jest takie samo…….dyskoteka, na którą zaprosiliśmy wszystkich naszych gości, Przy wesołej muzyce była okazja do swobodnych rozmów, wymiany pamiątkowych wpisów. Zakończenie o godzinie 19.00 wszyscy poczuli jako wyjątkowo wczesne. Tym bardziej, że nauczyciele obiecali nie zadawać żadnych kłopotliwych pytań następnego dnia.

 • PIĄTEK

  Pożegnanie Christine i Anh

  Radość ostatnich chwil przeplatała się ze smutkiem rozstania. Zakończyła się fantastyczna, anglojęzyczna przygoda.

  "Dziękujemy za ciekawe, pełne wrażeń lekcje, humor i uśmiech. Do zobaczenia!"

  Uczniowie

  "Thanks for the interesting, eventful lessons, the sense of humour and your smile! See you!"

  The pupils
 • Wycieczka klas trzecich z wychowawcami Ewą Szymczak, Danutą Wawrzyniak
  30 września 2014 r.
  Muzeum Piekarnictwa w Pleszewie i Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
 • Spotkanie integracyjne uczniów
  w Kurkowym Bractwie Strzeleckim w Koźminie Wlkp.

  W piątkowe popołudnie odbyło się spotkanie integracyjne uczniów klasy IV a wraz z wychowawczynią klasy i rodzicami.

  Uczestniczyli w nim również członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Koźminie Wlkp.: pan Ryszard Kostka, pan Leszek Lewandowicz i pan Jacek Gawroński. Zapoznali wszystkich z historią bractwa i jego obecną działalnością. Dla uczniów zostały zorganizowane zawody strzeleckie. Był one dla wielu niesamowitym przeżyciem. Najlepszym strzelcem został Mateusz Konieczny. Drugie miejsce wystrzelał Jan Ulka, trzecie Szymon Maciejewski. Kolejne miejsca zajęli: Maciej Gawroński, Gabriela Ulka i Oliwia Garkowska.

  Wszyscy spędzili miło czas na zabawach oraz poczęstunku przygotowanym przez rodziców.
 • Ty też możesz pomóż!


  Z inicjatywy Szkolnego Samorządu Uczniowskiego wstąpiliśmy do Klubu Szkół Unicef. Od teraz wraz z 700 innymi placówkami z całej Polski będziemy promować idee pomocy humanitarnej oraz praw dziecka. Wiele dzieci czeka na naszą pomoc. Mamy nadzieję, że wraz z wszystkimi uczniami z naszej szkoły zmienimy świat choćby o troszeczkę, a dzięki nam uśmiech rozpromieni twarz niejednemu dziecku. Już wkrótce weźmiemy udział w pierwszym naszym przedsięwzięciu "Wszystkie kolory świata". Szczegóły już w październiku, dokładnie śledźcie nasze wpisy. Liczymy na Was.

  Rada Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunami

  Zapraszamy również do naszego "Kącika Unicef", w którym zamieszczać będziemy ważne materiały dotyczące praw dzieci oraz działalności Unicef. Zaglądajcie do gablotki RSU.
  To już 21. "Sprzątanie Świata"!
  W tym roku Akcję Sprzątanie Świata
  czekała mała rewolucja. Już w kwietniu ruszyła
  największa w Polsce akcja ekologiczna, której
  kulminacja nastąpiła we wrześniu.

  "Turysto! Szanuj Środowisko!".

  Pod takim hasłem przebiegała tegoroczna akcja Sprzątania świata – Polska 2014. Tym razem akcja zachęcała do refleksji nad wpływem na środowisko w czasie wypoczynku, na urlopie, w czasie pobytu na łonie przyrody. W jaki sposób oddziałujemy na przyrodę podczas wędrówki górskim szlakiem, podczas spaceru po lesie czy rejsu żaglówką po jeziorze? Co każdy z nas może zrobić, żeby zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko? Jak możemy ograniczyć tworzenie odpadów? Dlaczego warto prowadzić ich selektywną zbiórką?

  Na tydzień przed akcją w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pod hasłem "Jak dbałem o środowisko podczas wycieczki szkolnej i wakacji?". Najciekawsze prace zdobiły korytarz szkolny.

  W piątek 19 września do akcji sprzątania najbliższej okolicy wyruszyły dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie wszystkich klas. Porządkowano otoczenie szkoły oraz najbliższą okolicę.
 • III Rodzinny Rajd Rowerowy

  W słoneczne popołudnie 14 września w okolicach Koźmina Wlkp. można było spotkać rowerzystów. Byli to uczniowie koźmińskiej Trójki, którzy wraz z rodzicami i dziadkami podążali do Skałowa. Nad bezpieczeństwem uczestników czuwała policja, która prowadziła i zamykała rajd.

  Rodzinny Rajd Rowerowy został zorganizowany już trzeci raz. Cieszył się dużą popularnością. Wzięło w nim udział około 120 osób. Wśród nich był również przewodniczący Rady Miasta i Gminny Koźmin Wlkp. - pan Justyn Zaradniak. Uczestnicy rajdu mogli spróbować pysznych kiełbasek oraz wypieków przygotowanych przez rodziców. Ponadto zorganizowano wiele atrakcji. Odbyły się m.in. drużynowe wyścigi w rzędach, konkurs plastyczny "Moja rodzina". Przeprowadzono również konkurs dotyczący układania łamigłówek matematycznych "Happy" na czas.

  Rajd był okazją do integracji uczniów i rodziców. Propagował zdrowy styl życia i przyczynił się do aktywnego wypoczynku.

  Organizatorzy składają serdeczne podziękowania:

  • Komendantowi koźmińskiej policji i jego pracownikom,
  • Radzie Rodziców,
  • pani Marioli Basińskiej, pani Beacie Bączkiewicz, panu Jackowi Gawrońskiemu, pani Marii Jakubek, pani Małgorzacie Michalskiej, pani Joannie Mikołajczyk, panu Sławomirowi Mincie, pani Katarzynie Stasiak, pani Justynie Szymczak, państwu Annie i Michałowi Ulkom, państwu Elżbiecie i Markowi Wojtkowiakom oraz pani Katarzynie Zmyślonej.

  Organizatorzy rajdu:
  Beata Adamiak, Alicja Gawrońska, Beata Minta,
  Łukasz Mikołajczyk i Leszek Zmyślony

 • Filmy:
  Breakdance

  Breakdance to nowoczesny i specyficzny taniec, który składa się z dużej ilości elementów siłowo – sprawnościowych. Nasi podopieczni mieli okazję nauczyć się podstawowych kroków tego nowoczesnego tańca pod kierunkiem profesjonalnego instruktora.

  Panu Przemkowi serdecznie dziękujemy za świetną lekcję. Dzięki niej uczniowie zdobyli nowe umiejętności.
 • Bezpieczny Pierwszak!

  Priorytetową sprawą naszej szkoły jest bezpieczeństwo ucznia w każdej sytuacji. Dla pierwszoklasistów rozpoczęła się wielka przygoda, pełna niespodzianek, nowych odkryć, ale też i niebezpieczeństw. Jak ustrzec dzieci przed zagrożeniami, w jaki sposób nauczyć je poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, co zrobić aby dzieci potrafiły samodzielnie unikać zagrożeń?

  W tym celu w ramach ogólnopolskiej akcji "Bezpieczna droga do szkoły". gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli Starostwa Powiatowego, przedstawicieli policji z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie oraz Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Celem prelekcji była edukacja dzieci w zakresie bezpieczeństwa w domu, szkole, na drodze i w czasie zabaw. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób bezpiecznie poruszać się po drogach w obszarze zabudowanym oraz poza miastem. Poinformowano uczniów o obowiązkowych światłach odblaskowych zwłaszcza na terenie, gdzie trzeba korzystać z pobocza.

  Wszyscy pierwszoklasiści otrzymali w prezencie plan lekcji oraz "Odblaskową małpkę", która ma ich chronić w różnych sytuacjach, ponieważ bezpieczny pierwszoklasista to widoczny pierwszoklasista.

  Ewa Dubisz
 • Już wrzesień

  Bardzo szybko minęły wakacje, nadszedł nowy rok szkolny. Już od rana 1 września Koźmin zapełnił się uśmiechniętymi dziećmi w eleganckich strojach. Szkoła radosny gwar przyjęła z ulgą. Zdecydowanie zbyt długa cisza szkodzi jej murom.

  Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego została zainaugurowana mszą św. Spotkanie uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły w szkolnej sali gimnastycznej przebiegało w atmosferze niedowierzania, że dwa miesiące odpoczynku już się skończyły. Szczególnie przejęte tego roku były sześciolatki, które zostały przez wszystkich serdecznie powitane. Dumne i pewne siebie ruszyły na spotkanie ze swoimi nowymi kolegami i koleżankami. Dreszczyk emocji udzielił się również rodzicom, którzy, chcąc przypomnieć sobie szkolne lata, wraz ze swoimi pociechami udali się na spotkanie z wychowawcami.

  Około południ a szkoła opustoszała, by już następnego dnia zapełnić się pełnymi energii i zapału do nauki dziećmi. KM